Werkwijze

170849WD Bouw(kosten)advies BV verricht haar werkzaamheden op een gestructureerde wijze en houd vast aan een gefaseerde aanpak. Deze werkwijze in projecten heeft haar meerwaarde al vaak bewezen als het gaat over kostenbeheersing in releatie tot de kwaliteit.

 

Kernbegrippen die wij in projecten  hanteren zijn : Budgetteren – Begroten – Bewaken en Beheersen.

We werken vanuit een netwerkfilosofie. Daarbij zijn gebouwgebruikers, ontwikkelaars, beleggers, ontwerpers, bouwers en adviseurs onze klanten.Soms zijn we ook wisselend adviseur, manager of leverancier. Niet onze rol telt, maar de kwaliteit van de samenwerking.

We zijn zelf uit een aantal van deze partijen afkomstig. Kennen hun belangen en kwaliteiten. Weten hoe we ze moeten motiveren. Door niet boven, maar tussen de betrokkenen te staan. Dat garandeert maatwerk. Een optimale prijs-kwaliteitverhouding is daarbij het uiteindelijke doel.

We beschikken over een breed netwerk in de vastgoedwereld. We werken nauw samen met andere partijen en adviseurs om de kwetsbaarheid te verminderen en de kwaliteit te borgen.

Bureaus op het gebied van kostenadvisering, vastgoedmanagement, installatieadvisering, milieuvraagstukken, directievoering en ontwerpers zijn naast een aanvulling ook een versterking van onze eigen dienstverlening. Op deze wijze zijn wij in staat om aan vele vraagstukken binnen een bouwproject invulling te geven.

We werken voor onze opdrachtgevers op basis van een van te voren afgesproken honorarium of indien gewenst op basis van bestede tijd.