Visie

104958We werken graag voor opdrachtgevers die projecten willen realiseren die uitdagend zijn en een maatschappelijk belang nastreven. Wij zijn van mening dat elk bouwproject, naast de ontwerpende en uitvoerende partijen, een kostenadviseur verdiend.

WD Bouw(kosten)advies BV levert een duidelijke meerwaarde en streeft een optimale kostenkwaliteit verhouding na.  We opereren het liefst in een projectteam en willen graag in een vroeg stadium betrokken zijn bij vastgoedvraagstukken.

Het is onze kracht om mede op basis van de informatie van de verschillende partijen de bijbehorende kosten en opbrengsten inzichtelijk te maken. Wij hebben gevoel voor verhoudingen binnen een projectteam en geloven in de meerwaarde van een weloverwogen samenstelling van een team.

Een proactieve houding en het communiceren daarover met alle partijen die betrokken zijn bij de voorbereiding van een project is ons op het lijf geschreven. Dit doen we door middel van het geven van bouw(kosten) adviezen, of als consultant en/of als interim-manager bij vastgoedvraagstukken.