Verkoop bouwkavels Industrieterrein Lageweg te Dreumel van start

Enkele jaren geleden is de gemeente West Maas en Waal, in samenwerking met de op het bedrijventerrein gevestigde ondernemers, bezig geweest om het huidige bedrijventerrein in Dreumel te revitaliseren. De uitstraling, bereikbaarheid en veiligheid van dit terrein zijn inmiddels verbeterd. Daarnaast is de Gemeente West Maas en Waal bezig om het bedrijventerrein in Dreumel verder uit te breiden. De uitbreiding betreft 2,4 hectare uit te geven bedrijfsgrond, inmiddels zijn de eerste kavels definitief verkocht.

Het bedrijventerrein is bedoeld voor de kleinere bedrijven in de milieucategorieën 1 tot en met 3.1. De uit te geven kavels zijn ongeveer 800 m² tot maximaal 5.000 m² groot. De prijs varieert van € 75,= tot € 80,= per m² exclusief BTW.

WD Bouwkostenadvies B.V. is gevraagd door de Gemeente West Maas en Waal te ondersteunen bij de acquisitie. Daarnaast adviseren wij aspirant-kopers bij de realisatie van hun bouwplannen.