Sectoren

Sinds de oprichting van ons bureau in 2006 hebben we vele projecten begeleid en geadviseerd.  Opdrachtgevers gaven ons het vertrouwen en de ruimte  om ons in te zetten voor een goed resultaat. Met veel plezier, enthousiasme en gedrevenheid hebben wij daar invulling aan gegeven.

Per sector tonen we de belangrijkste opdrachten die we hebben uitgevoerd. Op deze wijze willen we tonen dat we in een breed spectrum in de bouw en vastgoedwereld werkzaam zijn.

Onderstaand een overzicht van verschillende sectoren.

clock

clock

clock

clock

clock

Wonen

Gezondheidszorg

Bedrijfshuisvesting

Onderwijs

Diversen