Positieve ontwikkelingen verkoop ‘De Appelhoek’ te Alphen a/d Maas

De verkoop van woningbouwkavels aan ‘De Appelhoek’ in Alphen gaat als een speer. Op dit moment zijn er nog maar drie kavels te koop. Twee jaar geleden waren er dit nog achttien. Binnenkort tekent een zestal jongeren uit Alphen een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente West Maas en Waal, voor de realisatie van zes woningen.

Woningbouwlocatie De Appelhoek in Alphen bestaat in totaal uit vierentwintig kavels. Tot 2016 waren er maar zes woningen gebouwd. Na het besluit van de gemeenteraad om met name de woningbouw langs de Maaskant te stimuleren, zijn de kavels op een actieve manier onder de aandacht gebracht. Dit heeft ertoe geleid dat er momenteel nog slechts drie kavels te koop zijn. De andere zijn onder optie of er wordt binnenkort een koopovereenkomst ondertekend.

Binnenkort tekenen zes jongeren uit Alphen een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente West Maas en Waal. Deze overeenkomst is de start voor het realiseren van zes twee-onder-een-kapwoningen in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). CPO wil zeggen dat een particuliere koper van een kavel samen met zijn toekomstige buren zijn eigen woning ontwikkelt en bouwt naar eigen wens. Een huis in CPO is ook nog eens beter betaalbaar dan in de markt aangeboden woningen. Bij CPO zijn de toekomstige bewoners zelf projectontwikkelaar. Bij de CPO-vereniging in Alphen kan nog één koper aansluiten. De verwachting is dat dit jaar de bouw van de woningen van start gaat.

De gemeente is trots op deze ontwikkeling. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan de leefbaarheid van de kleine kernen.