Oppervlakteanalyses

Heb ik een optimale verhouding bruto vloeroppervlak versus verhuurbaar vloeroppervlak…….

Het is belangrijk in een vroeg stadium van een project te weten wat de bijbehorende oppervlakten en inhouden zijn.

Een betrouwbare oppervlakteanalyse dient verschillende belangen. Deze geeft eenduidige informatie aan de ontwikkelaar, de huurder en/of de verhuurder.
Hierbij kunnen de volgens gegevens worden vastgesteld:

  • bruto vloeroppervlak per funktie;
  • netto vloeroppervlak;
  • verhuurbaar vloeroppervlak
  • bruto inhoud;

Deze gegevens geven tevens inzicht in de vormfactoren van een gebouw en vormen voor de ontwerper de basis voor een efficient ontwerp.

De oppervlakte analyse word opgesteld volgens de richtlijnen die zijn vastgelegd in de NEN 2580 (oppervlakten en inhouden van gebouwen).

Tesamen met de bijbehorende uittrekstaten en een meetcertificaat kan deze als onafhankelijk document aan commerciele partijen worden aangeboden voor de vaststelling van de oppervlakten van een gebouw.

Daarnaast dienen de verschillende oppervlakten als input voor de ontwerpbegroting.