Ketensamenwerking

Ketensamenwerking veranderd de bouw.

Na ervaring te hebben opgedaan in een viertal projecten de afgelopen jaren weet Willy Driessen het zeker, ketens werken goedkoper, sneller en beter.

Structureel samen werken in slimme coalities levert naast een kostenbesparing van soms wel 15-20%, ook een snellere doorlooptijd en een betere kwaliteit op.
Ketensamenwerking en Ketenintegratie worden steeds vaker genoemd als de belangrijkste innovator in de bouw op dit moment. Maar het is niet iets wat je er zomaar even bij doet. Het betekend lange termijn denken en investeren in een samenwerking die voor alle partijen in de keten en voor de keten als geheel een win-win situatie oplevert.

Belangrijke kenmerken van een succesvolle Ketensamenwerking zijn onder andere; gezamenlijk delen van informatie, integratie van processen, gezamenlijk delen van de winst- en het verlies alsmede de risico’s, partnering op lange termijn.  Dit alles vanuit  volledige openheid en transparante en gebaseerd op wederzijds vertrouwen.

Wij weten het zeker deze wijze van werken is onomkeerbaar en zal de bouwkolom in de toekomst veranderen. Onze plaats in de keten is die van onafhankelijke projectaccountant en zijn het financieel geweten van de gehele keten. Onze achtergrond als bouwkostenadviseur komt hierbij goed van pas.

Ketens waarin we werken:

– Havensteder – Dura Vermeer Rotterdam

– Provides – Bunnik Bouw;

– Havensteder – Ballast Nedam;

– Provides – Dura Vermeer Bouw West;

– Woonlinie – BM Bouw.

– Zorggroep Maas & Waal – Klok Bouw te Druten