Investeringskosten

U wilt inzicht in alle kosten……… 

Een investeringskostenbegroting heeft als doel inzicht te verkrijgen in de totale kosten van een bouwproject. Deze alles omvattende begroting in dit verband is een  investeringskostenbegroting.

Wij stellen deze investeringskostenbegroting voor u op. De begroting heeft een indeling volgens de afspraken zoals die zijn vastgelegd in de NEN 2631 (investeringskosten van gebouwen), de NVN 2634 (termen en regels voor het overdragen van gegevens over kosten en kwaliteit voor bouwprojecten) en de Elementenmethode 1991.

Uit deze normen en voorschriften volgt de volgende hoofdindeling:

  • grondkosten;
  • bouwkosten inclusief bouwplaatskosten en opslagen;
  • inrichtingskosten;
  • bijkomende kosten, zoals advieskosten, aansluitkosten, legeskosten.

Wij gebruiken een helder en overzichtelijk model wat per fase inzicht geeft in de kosten.

Sturing hierop voorkomt verrassingen en teleurstellingen.