Bouwprojectmanagement

Wij sturen en organiseren uw bouwproject…….

Volgens de principes van projectmanagement faseren we, beheersen we en nemen vervolgens beslissingen.

Faseren doen we in logische stappen in het proces. Daarbij onderscheiden we:

 • de definitiefase;
 • de ontwerpfase;
 • de voorbereidings- en bestekfase;
 • de aanbesteding- en gunningsfase;
 • de uitvoeringsfase;
 • de nazorgfase.

Vervolgens beheersen wij het project en maken onderscheid tussen:

 • kwaliteit:
 • geld;
 • tijd;
 • informatie en organisatie.

De besluitvorming vindt plaats met juiste onderbouwde beslisdocumenten en de betrokken partijen.

Het doel daarbij is een project te realiseren binnen de gestelde uitgangspunten en randvoorwaarden.

De diensten die wij aanvullend voor u kunnen verzorgen zijn:

 • het opstellen van een programma van eisen;
 • het contracteren van adviseurs;
 • organiseren van de aanbesteding en de contractvorming;
 • de directievoering en toezicht.