Second opinion

Krijgt u waar voor u geld?………

Wij voeren een grondige analyse uit van de aanbieding voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Dit om inzicht te krijgen in de marktconformiteit en de betrouwbaarheid van de begroting.

Door middel van een rapportage verkrijgt u alle informatie die nodig is om met de uitvoerende partij te onderhandelen.

De second opinion wordt onafhankelijk en integer uitgevoerd en geeft tevens de risicos en knelpunten weer.

We voeren daarbij de volgende werkzaamheden uit:

  • een controle van de hoeveelheden:
  • de beoordeling van het prijsniveau;
  • controle compleetheid;
  • de aanpak en de gehanteerde bouwmethodiek.
  • het beoordelen van de staartkosten en opslagen.