Kostenmanagement

Het voortdurende sturen op kosten en kwaliteit versus de opbrengsten dat is ons vak………..

Bouwen is risicovol, waarbij de financieele gevolgen groot kunnen zijn.

Kostenadvisering is een specialisme wat alleen door ervaring en opgebouwde deskundigheid kan worden uitgeoefend.

Wij beheersen de kunst om in elke fase van het bouwproces  op basis van kostenmodellen en ervaring de risicos te beperken.

Wij opereren het liefst in een ontwerpteam en en zijn actief betrokken bij het proces. Wij begeleiden het project nauwgezet in elke fase en stellen een fasedocument op. Daarbij hebben we oog voor de gevraagde kwaliteit versus de kosten. Vanzelfsprekend denken wij mee aan oplossingen en planoptimalisaties. Ook de gewenste uitvoeringsmethodiek  en bouwtijd hebben onze aandacht.

Het financieel managen van een bouwproject richt zich met name op :

  • het deelnemen en adviseren in ontwerpteams;
  • het opstellen van begrotingen in elke planfase;
  • voorstellen tot planoptimalisaties;
  • nadenken over bouwmethodiek en logistiek;
  • voortdurend toetsen aan budgetten;
  • het opstellen van rapporteren en tussenresultaten.