Elementbegroting

Een betrouwbare begroting in elke fase van het bouwproces……

In de ontwerpfase van het project stellen we elementbegrotingen op volgens de NL-SfB methode.

De bouwkostenbegroting op elementenbasis beperkt zich tot de bouwkundige werken van projecten, eventueel aangevuld met de technische installaties en het terrein.

De begroting op basis van de NL-SfB methode worden opgesteld volgens de afspraken vastgelegd in de Elementenmethode 1991,

de NEN 2631 (investeringskosten van gebouwen), de NVN 2634 (termen, definities en regels voor het overdragen van gegevens over kosten en kwaliteitsaspecten) en de NEN 2580 (oppervlakten en inhouden van gebouwen).

Bij het opstellen van de begroting wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van kostenbestanden, ervaringscijfers en parate kennis. Bestaande referentieprojecten dienen voortdurend als controlemiddel.

De begroting wordt opgesteld om inzicht te verkrijgen in de kosten versus de gewenste kwaliteit en het beschikbare budget.  Indien nodig wordt de begroting gehanteerd om planoptimalisaties voor te stellen. De begroting wordt voorzien van de bijbehorende vormfactoren en kostenanalyses.