Directiebegroting

Inzicht in de bouwkosten als afronding van de voorbereidings en ontwerpfase……..

Voor de opdrachtgever of architect stellen wij op basis van de conceptstukken een detailbegroting op.

Het prijsniveau van de begroting is gebaseerd op databanken en ervaringscijfers alsmede referentieprojecten. Daarbij geven we inzicht in de algemene uitvoeringskosten en de bouwtijd. Wanneer nodig hebben wij contact met leveranciers en onderaannemers voor de onderbouwing van de kosten.

Tot slot geven we de opdrachtgever een te verwachten aanbestedingsresultaat.

De begroting is een goed instrument om inschrijfbegroting van de uitvoerende partij te controleren en kan als basis dienen om te onderhandelen.

De begroting wordt op basis van de STABU-systematiek opgesteld en ingedeeld. De begroting kan zich beperken tot alleen de bouwkundige werken maar kan worden uitgebreid met de werktuigbouwkundige en/of elektrotechnische werken, de vaste inrichting, de terreinksoten en de algemene uitvoeringskosten.