Beoordeling meer- en minderwerk

Kostenbewaking in de uitvoeringsfase……

Meer- en minderwerken ontstaan door de verschillen tussen de contractstukken (tekeningen, bestek enzovoort) ten opzichte van de feitelijke uitvoering.

Een aantal redenen, waaronder meer- en minderwerken optreden:

  • het doorvoeren van wijzigingen op verzoek van de opdrachtgever;
  • de uitwerking van stel- of verrekenposten die in het bestek zijn opgenomen;
  • wijzigingen ten gevolge van uitwerking van besteksgegevens in werk- en detailtekeningen;
  • corrigeren van omissies in het bestek, bestektekeningen en berekeningen.

Wij beoordelen de kostenconsequenties en de legitimatie van de opgevoerde meer- en minderwerken.

Daarvoor toetsen wij de voorstellen aan de contractstukken en hanteren de overeengekomen begroting.

De meer- en minderwerken worden verders gecontroleerd en beoordeeld op hoeveelheden, materiaalprijzen, arbeid, onderaanneming waaronder offertevergelijk, materieel, de algemene uitvoeringskosten en de staartkosten.